Polityka Jakości
 

Usługi ochrony świadczy doświadczona kadra pracownicza, która zapewnia pełen profesjonalizm i bezpieczeństwo realizowanych zleceń. Pracownicy Agencji to sprawni psychofizyczny mężczyźni i kobiety [mężczyźni z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej], szkoleni w Ośrodku Szkolenia Kadr Ochrony, posiadający aktualne zaświadczenia o niekaralności i licencje zawodowe, jednolicie umundurowani [stosownie do specyfiki ochranianego obiektu-mundury operacyjne, garnitury, itp.], wyposażeni w środki łączności oraz w zależności od potrzeb wyposażeni w broń kulową, gazową lub inne środki obrony i środki techniczne niezbędne do prawidłowej ochrony danego obiektu. Nasze zmotoryzowane załogi patrolowo-interwencyjne to są pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, a także wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu. Oddziały te wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt oraz broń krótką i długą. Załoga patrolu interwencyjnego jest jednakowo umundurowana i dobrana pod względem psychofizycznym.
Zatrudniamy pracowników z licencjami I i II stopnia.
Nadzór nad pracownikami ochrony sprawuje doświadczona kadra kierownicza posiadająca licencję II stopnia.