Polityka Jakości
 


Agencja Ochrony Mienia "AROMIG" Sp. z o. o. rozpoczęła działalność w roku 1990 na podstawie koncesji Nr. K-1681/90, która została jako jedna z pierwszych pozytywnie zweryfikowana nową koncesją o numerze Zk-I-Ł 0074/99 wydana przez MSWiA na podstawie Ustawy o ochronie mienia i osób z dnia 22 sierpnia 1997 roku.
Od chwili założenia do dnia dzisiejszego Firma jest oparta na kapitale polskim.
Posiadamy doświadczenie w profesjonalnej ochronie, takich obiektów jak: Urzędy Administracji Państwowej, banki, hotele, zakłady pracy, placówki handlowo-usługowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe, salony samochodowe, placówki oświatowe, obiekty sportowe.
O jakości pracy świadczą liczne nasze referencje.
Agencja zatrudnia kadrę doświadczonych pracowników, która zapewnia pełna dyskrecję, poufność, wysoki poziom i bezpieczeństwo realizowanych zleceń.
W celu osiągnięcia jeszcze wyższej skuteczności i profesjonalizmu w działaniu stworzyliśmy specjalistyczne działy Agencji zajmujące się doskonaleniem poszczególnych form usług.
Do wykonywania zadań ochrony i konwojowania dysponujemy, trzema pasmami częstotliwości łączności bezprzewodowej przydzielonej przez Państwową Agencję Radiokomunikacyjną, całodobowym stanowiskiem kierowania i monitoringu, bankowozami i pojazdami przystosowanymi.
Ochronę fizyczną obiektów wspomagają załogi radiowozów patrolowo-interwencyjnych.
Wieloletnia współpraca z Policją, Strażą Miejską i innymi agencjami potęgują skuteczność naszej pracy.
Posiadamy też, uprawnienia do opracowania i podpisania planów ochrony i uzgodnienia ich z właściwą terytorialnie jednostką policji.
W związku z prowadzoną działalnością jesteśmy ubezpieczeni w TuiR "PARTNER" S.A od ryzyka napadu i włamania, od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia gotówki w transporcie na kwotę 1 mln. zł.
Agencja jest członkiem:
- Polskiego Związku Pracodawców "Ochrona"
- Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia.

Prezes
Grzegorz Skurski
Prezes
Jerzy Cichocki