Polityka Jakości
 

KONWOJE

Profesjonalne usługi konwojów wartości pieniężnych inkaso i innych walorów oraz cennych przesyłek wykonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Usługę konwojowania realizujemy bankowozami, pojazdami przystosowanymi które są wspomagane radiowozami patrolowo-interwencyjnymi.
Załogi są wyposażone w środki przymusu bezpośredniego i uzbrojone w broń palną.
Dla celów bezpiecznego konwojowania dysponujemy pasmami częstotliwości łączności bezprzewodowej, całodobowym stanowiskiem kierowania i monitoringu.


Telefon całodobowy centrum monitoringu: [022] 836 08 21