Polityka Jakości
 

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

Obecny stan zagrożenia przestępczością kryminalną (napady, włamania, kradzieże itp.) wymusza ze strony obywateli i Agencji Ochrony środki zapobiegawcze.
W tym celu proponujemy elektroniczny system zabezpieczenia składający się z:

  • centrali alarmowej
  • systemu sygnalizacji włamania i napadu
  • radiowego nadajnika sygnału do stacji monitorowania (przesłanie tego sygnału powoduje przyjazd załogi interwencyjnej)
  • klawiatury kodowej


System można rozbudować również o przyciski napadowe uruchamiane w czasie zagrożenia np. w czasie wtargnięcia intruzów.
Radiowy nadajnik przesyła informację do stacji monitoringu. Dyżurny operator przekazuje informację do patroli interwencyjnych, które zjawiają się na miejscu zdarzenia. Powiadamiane są również w zależności od charakteru zdarzenia: Policja, Straż pożarna, Pogotowie Ratunkowe lub inne służby. Uaktywnienie systemu informowane jest także zewnętrzną sygnalizacją świetlną i akustyczną.
Instalacja powyższego systemu alarmowego upoważnia do uzyskania zniżki ubezpieczeniowej do 60%.
System objęty jest umową konserwacyjną oraz 5 letnia gwarancją. Alarm wykonujemy na bazie urządzeń posiadających stosowne świadectwa i atesty.